UTILITIES DESIGN S.R.L.

este o companie tanara care a debutat in domeniul proiectarii sistemelor de apa-canal in anul 2021 avand ca activitate de baza proiectarea, consultanta si expertiza in domeniul lucrarilor hidro-edilitare si al protectiei mediului.

Compania beneficiaza de o echipa de specialisti, dinamică si tânără, formată din ingineri proiectanti absolventi ai Universitătii Tehnice de Constructii Bucuresti ale caror atuuri sunt experienta si inalta calificare.
Compania noastra realizeaza o gama larga de servicii :
• Documentatii necesare obtinerii certificatului de urbanism;
• Intocmire Studii de Fezabilitate;
• Proiecte Tehnice + Detalii de Executie – PT+DE;
• Documentatii pentru obtinerea avizelor;
• Documentatii Tehnice pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire – DTAC/PAC;
• Asistenta tehnica.

• Alimentari cu apa

     Oferim Consultanta si Proiectare pentru:

 lucrari de captare a apei din surse de suprafata
 lucrari de captare a apei subterane
 aductiuni, rezervoare, statii de pompare
 statii de tratare a apei
 retele de distributie
 tunele si micro-tunele
 traversari de rauri

• Canalizare si epurare apa uzata

        Oferim Consultanta si Proiectare pentru:


 retele de canalizare in sistem divizor, unitar si mixt
 tunele si micro-tunele
 statii de pompare a apelor uzate
 traversari de rauri
 statii de epurare a apelor uzate orasenesti
 statii de epurare a apelor uzate industriale

Produse/servicii

• Verificare proiecte

UTILITIES DESIGN SRL realizeaza in colaborare cu verificatori atestati M.D.R.T., lucrari de verificare si expertiza, in domeniile:


 B9 – Sigurantă în exploatare pentru constructtii edilitare si de gospodărie comunală
 D – Igienă, sănătate si mediu
 A1 – Rezistentă mecanică si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodărie comunală cu structura de rezistentă din beton, beton armat, zidărie, lemn
 A2 – Rezistentă mecanică si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere; edilitare si de gospodărie comunală cu structura de rezistentă din metal, lemn
 Saac – Sisteme de alimentare cu apă si de canalizare

• Intocmire documentatii obtinere avize

      Oferim Consultanta si Proiectare pentru obtinere avize conform Certificatului de Urbanism atat pentru retele edilitare cat si pentru retele de gaze naturale :


 Avize de Gospodarire a Apelor
 Avize de Mediu
 Avize de drumuri nationale si drumuri judetene

Prezentare

Compania noastra realizeaza o gama larga de servicii :
• Documentatii necesare obtinerii certificatului de urbanism;
• Intocmire Studii de Fezabilitate;
• Proiecte Tehnice + Detalii de Executie – PT+DE;
• Documentatii pentru obtinerea avizelor;
• Documentatii Tehnice pentru Autorizarea executarii lucrarilor de Construire – DTAC/PAC;
• Asistenta tehnica.

Analizam cerinte dumneavostra
Fiecare documentatie este tratata individual, cu maximum de atentie si seriozitate. Specialistii nostri strâng toate informatiile necesare, astfel încât să fie intocmite documentatii care sa respecte toate cerintele de calitate prevazute in tema de proiectare.

CE REALIZAM

Studiul de fezabilitate:

Analiza situatiei existente
Identificarea locatiilor de implementare
Prezentarea scenariilor tehnico-economice
Prezentarea avantajelor, dezavantajelor si beneficiilor
Prezentarea costurilor pentru fiecare scenariu
Alegerea solutiei potrivite
Prezentarea datelor tehnice ale investitiei
Întocmirea devizului general si a devizelor pe obiecte

Proiectul tehnic + detaliile de executie

Descrierea cerintelor privind solutia tehnică
Intocmirea partilor scrise si desenate
Intocmirea antemasuratorilor pentru a se evidentia cantitatea si catogoria lucrarilor

Documentatii pentru obtinerea avizelor

    Extragerea datelor esentiale din proiectul tehnic si aplicarea lor la fiecare categorie de interes a administratorilor de retele (alimentare cu apa, canalizare, drumuri, alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, telefonie, etc).

Asistenta tehnica

Urmarirea executiei lucrarilor proiectate.
Verificarea respectarii cerintelor calitative si cantitative prevazute in proiect

Contact